Välkommen till RBU Värmland

I vår förening arbetar vi med de länsgemensamma frågorna, för våra barns, ungdomars och unga vuxnas bästa. Vi har inga lokalavdelningar, utan räknar med en gemenskap som klarar några mils avstånd.

Cirka 90 familjer har valt att vara medlemmar i vår förening, för att delta i aktiviteter, för att ge styrelsen sitt stöd i det intressepolitiska arbetet eller helt enkelt som uttryck för en samhörighet.

De gemensamma aktiviteterna ger barnen, syskonen och oss föräldrar möjlighet att både ha roligt tillsammans och att dela varandras tankar.

Årligen återkommande aktiviteter är de här:

•Julgransplundringen i januari
•Årsmötet i mars
•Familjedagen i maj eller juni, särskilt tänkt för barnfamiljerna
•Sommarresan, vanligen på en eller ett par dagar

Varje år försöker vi ha en separat aktivitet för mammor och en för pappor, under en dag eller en helg.

Läs mer under övriga rubriker om vilka vi är, vad vi gjort, gör och tänker göra!